V aplikaci / došlo k chybě serveru.

Neošetřená chyba provádění

Popis: Při provádění aktuálního webového požadavku došlo k neošetřené výjimce. Další informace o chybě a o jejím původu v kódu naleznete v trasování zásobníku.

Podrobnosti o výjimce: Helpers.PageNotFoundException:

Zdrojová chyba:

Při provádění aktuálního webového požadavku byla vyvolána neošetřená výjimka. Informace týkající se původu a umístění výjimky lze zjistit pomocí níže uvedeného trasování zásobníku výjimek.

Trasování zásobníku:


[PageNotFoundException]
  CMS.Controllers.StaticPageController.Show(String urlId, String language) in C:\Users\Ludek\Documents\Visual Studio 2008\Projects\Proset\CMS\Controllers\StaticPageController.cs:63
  lambda_method(Closure , ControllerBase , Object[] ) +140
  System.Web.Mvc.ReflectedActionDescriptor.Execute(ControllerContext controllerContext, IDictionary`2 parameters) +260
  System.Web.Mvc.ControllerActionInvoker.InvokeActionMethod(ControllerContext controllerContext, ActionDescriptor actionDescriptor, IDictionary`2 parameters) +39
  System.Web.Mvc.<>c__DisplayClassa.<InvokeActionMethodWithFilters>b__7() +117
  System.Web.Mvc.ControllerActionInvoker.InvokeActionMethodFilter(IActionFilter filter, ActionExecutingContext preContext, Func`1 continuation) +637
  System.Web.Mvc.ControllerActionInvoker.InvokeActionMethodFilter(IActionFilter filter, ActionExecutingContext preContext, Func`1 continuation) +637
  System.Web.Mvc.ControllerActionInvoker.InvokeActionMethodFilter(IActionFilter filter, ActionExecutingContext preContext, Func`1 continuation) +637
  System.Web.Mvc.ControllerActionInvoker.InvokeActionMethodWithFilters(ControllerContext controllerContext, IList`1 filters, ActionDescriptor actionDescriptor, IDictionary`2 parameters) +307
  System.Web.Mvc.ControllerActionInvoker.InvokeAction(ControllerContext controllerContext, String actionName) +768
  System.Web.Mvc.Controller.ExecuteCore() +372
  System.Web.Mvc.MvcHandler.ProcessRequest(HttpContextBase httpContext) +207
  System.Web.CallHandlerExecutionStep.System.Web.HttpApplication.IExecutionStep.Execute() +913
  System.Web.HttpApplication.ExecuteStep(IExecutionStep step, Boolean& completedSynchronously) +165


Informace o verzi: Microsoft .NET Framework verze:4.0.30319; verze ASP.NET:4.0.30319.18408